Privacy & Cookie beleid

Versie 0.1 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-5-2018

Algemeen

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van C-Yacht B.V. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

C-Yacht B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. C-Yacht B.V. handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Wie is C-Yacht B.V?

C-Yacht B.V. is een besloten vennootschap (bv), gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58268073.

 1. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt C-Yacht B.V.?

Gebruik van onze diensten

Op de website van C-Yacht B.V. kunt u bekijken welke diensten C-Yacht B.V. aanbiedt en een passend dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • Aanleverdata;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

 

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

 

 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van C-Yacht B.V. aan u te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van C-Yacht B.V.

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van C-Yacht B.V. en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op C-Yacht B.V. rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

C-Yacht B.V. wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal C-Yacht B.V. dat aan u laten weten. Ook kan C-Yacht B.V. u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van C-Yacht B.V. willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar C-Yacht B.V. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die C-Yacht B.V. stuurt door middel van een afmeldlink onderaan in de nieuwsbrief.

 

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan C-Yacht B.V. in verband met de diensten van C-Yacht B.V., dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

C-Yacht B.V. kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van C-Yacht B.V. en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan C-Yacht B.V. derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) C-Yacht B.V. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van C-Yacht B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan C-Yacht B.V. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van C-Yacht B.V. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. C-Yacht B.V. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door C-Yacht B.V. worden verwerkt. C-Yacht B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

 1. Hoelang bewaart C-Yacht B.V. persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens zolang worden bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens bewaard en gearchiveerd, totdat u opdracht geeft tot vernietiging of verwijdering. Wilt u dat de gegevens niet langer bewaard worden dan dient u contact met ons op te nemen.

 

 1. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers C-Yacht B.V. of die van een derde partij. C-Yacht B.V. maakt gebruik van servers in Nederland.

 

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

C-Yacht B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe C-Yacht B.V. deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met het e-mailadres info@c-yacht.com.

 

 1. Cookies

Via deze website kan C-Yacht B.V. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Welke cookies gebruikt deze website?

Functionele cookies; gebruiken wij om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. U herkent deze aan de naam: PHPSESSID

Analyserende cookies; Google Analytics: u herkent deze cookie aan de namen _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _umtv, _utmz. U kunt het privacy statement van Google hier bekijken: https://www.google.com/policies/privacy/

Marketing cookies; Google Analytics Remarketing: hiermee kunnen we meten hoe u onze websites gebruikt en u vervolgens interessante en relevante aanbiedingen doen, bijvoorbeeld van producten die je al eerder hebt bekeken. U herkent dit cookie aan de namen _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _umtv, _utmz. U kunt het privacy statement van Google hier bekijken: https://www.google.com/policies/privacy/

 

 1. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij C-Yacht B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@c-yacht.com C-Yacht B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat C-Yacht B.V. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. C-Yacht B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien C-Yacht B.V. uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@c-yacht.com.

 

 1. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 1. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met C-Yacht B.V. niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij
info@c-yacht.com.

 

 1. Vragen en feedback

C-Yacht B.V. controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@c-yacht.com of een brief sturen een naar C-Yacht Lelystad, IJsselmeerdijk 2 (Flevo Marina TC), 8221 RC Lelystad

Back to top